0
KUNDVAGN


 
 

DETTA ÄR EXTRAHJÄLPEN

I Extrahjälpen testar och utbildar vi personalägda hundar till tjänstehundar inom skola, vård och omsorg. Du själv som hundförare är redan expert på ditt område. Har du ingen fast anställning, men önskar utbilda dig och din hund i området, får du själv stå för utbildningskostnaden och ordna med praktikplats. Vi erbjuder en kvalitativ utbildning med regelbunden kvalitetssäkring. Våra utbildningar är verksamhetsanpassade och vi följer givetvis Socialstyrelsens rekommendationer.

Som utbildad hundförare i Extrahjälpen är du del i ett sammanhang och vi har regelbundna återträffar med fortbildning och uppföljningar.

Vi har arbetat med Extrahjälpen sedan år 2010. Härryda kommun var först ut och sedan har vårt lyckade koncept och arbetssätt anammats av flertalet andra kommuner. Vi ser nu med stor glädje och stolthet vilken nytta vårt koncept gör ute på skolor, äldreboenden, anhörigstöd, dagvård, LSS, hemtjänst, träffpunkter, nattverksamheter etc. Såväl boende, vårdtagare, brukare och elever njuter av hundarna samtidigt som de sprider glädje bland både personal, föräldrar och anhöriga. Hundarna skapar såväl meningsfullhet i vardagen som glädje, lugn, motivation till aktivitet och samtal. Och mycket mer när ekipaget väl är på arbetsplatsen.