0
KUNDVAGN


 
 

HUNDEN I VÅRDEN

Hunden berör oss på olika sätt och är ett fantastiskt komplement där vi människor kommer till korta. Det visar sig gång på gång att hunden läser signaler vi inte kan uppfatta förrän det är ett faktum eller för sent att agera.

En hund förmedlar bland annat glädje, närhet, empati, lugn och värme. Ekipagen skapar såväl engagemanget som motivationen till brukarna och det märks tydligt att hundarna trivs med sina uppgifter att kunna utvecklas i samspel med brukarna. Hunden kan själv välja att gå ifrån och vila eller vara aktivt med i allt som händer på enheten.

Vi verksamhetsanpassar utbildningen till det arbetsområdet du ska jobba med. Exempelvis på äldreboende, anhörigstöd, dagvård, funktionshinder, hemtjänst, träffpunkterna, natten, rehab osv. Inte enbart brukarna njuter av hundarna, utan de sprider även glädje i personalgruppen och hos anhöriga.

För mer information och anmälan läs mer på länk